Skuteczne planowanie budżetu projektów.
Szacowanie czasu pracy pomaga oszacować koszty projektu 
i monitorować wydatki na bieżąco. Dzięki temu dokładnie zaplanujesz budżet i unikniesz niespodziewanych kosztów.