Autonomiczny „kawałek” całości systemu. Na przykład:

– baza danych
– aplikacja mobilna
– strona internetowa